Klub študentov Kranj

ksk

Klub študentov Kranj (KŠK) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje študentov in dijakov z namenom povezovanja, izobraževanja, dvigovanja kulturne ravni in nudenja ugodnosti svojim članom – trenutno člani na Info točki Kluba študentov Kranj lahko izbirajo med velikim naborom različnih ugodnosti.

Klub študentov Kranj (KŠK) je bil ustanovljen leta 1990, član Zveze ŠKIS pa je od leta 1994. KŠK je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje študentov in dijakov z namenom povezovanja, izobraževanja, dvigovanja kulturne ravni in nudenja ugodnosti svojim članom – trenutno člani na Info točki Kluba študentov Kranj lahko izbirajo med velikim naborom različnih ugodnosti.

Študentsko dogajanje v klubski organizaciji sloni na štirih stebrih: resor za izobraževanje pripravlja poučne delavnice, tečaje, predavanja ter izlete in ekskurzije v neznano; resor za kulturo skrbi za ustvarjalne delavnice, zabavo in sprostitvene večere ob kulturnih dogodkih; resor za socialo in zdravstvo pomaga mladim mamicam in osvešča o boleznih; resor za šport pa z adrenalinskimi aktivnostmi, rekreacijo in turnirji vzpodbuja zdrav duh v zdravem telesu.

Klubsko in širše dogajanje na Gorenjskem beležita klubska fotografska in video sekcija, ki fotografije in video posnetke objavljata na dnevno ažuriranem portalu foto.ksk.si in www.zapik.si, poleg tega pa ima KŠK svojo plesno, kolesarsko, tekaško, košarkarsko ter sekcijo v inline hokeju. Sekcije se udeležujejo rekreativnih tekmovanj. Med klubskimi dogodki je najodmevnejši festival Teden mladih, veliko pozornosti pa pritegnejo tudi neformalni informativni dan Študenti dijakom, mladim staršem prijazne Mlade mamice ter četrtkove tematske zabave Četrtkanja in sobotni Glasbeni tematski večeri. Klub študentov Kranj je med drugim tudi prvi študentski klub v Sloveniji pričel z akcijo ozaveščanja o nevarnostih klopnega meningoencefalitisa in delnim subvencioniranjem cepljenj. KŠK izdaja tudi klubsko glasilo Zapik, brezplačnik, ki ga gorenjski dijaki in študentje najdejo na srednjih šolah, fakulteti, v lokalu ali celo svojem nabiralniku. Zapik.si pa je mladinski portal, na katerem KŠK ažurno spremlja aktualno dogajanje v Kranju.

Od oktobra 2011 je predsednikovanje zaupano Sabini Žibert, predstavništvo za odnose z javnostmi Mojci Jagodic, finančno poslovanje kluba Nejcu Juvanu, vodja resorja za izobraževanje je Luka Stare, vodja resorja za kulturo Sandra Kert, vodja resorja za socialo in zdravstvo Mariša Štern, vodja resorja za šport pa Neža Lužan. Poleg Upravnega odbora ima klub tudi tričlansko Nadzorno komisijo, tričlansko Disciplinsko komisijo ter petčlanski Dijaški odbor.

 

Več o njihovem delu lahko preberete na njihovi spletni strani.