Kaj so "Moje izkušnje"?

»Moje izkušnje« so orodje za beleženje delovnih izkušenj, pridobljenih preko študentskega dela. Študentje in dijaki lahko dobijo elektronsko in fizično potrdilo o svojih delovnih izkušnjah. Storitev prinaša kvaliteten informativen pregled preteklih delovnih aktivnosti. Mladi lahko elektronsko dostopajo do storitve, si potrdilo »Moje izkušnje« shranijo v PDF dokument ali ga natisnejo in predložijo kot dokazilo potencialnemu delodajalcu ter si tako povečajo možnosti zaposlitve.


Sistem »Moje izkušnje« vključuje podatke o vseh opravljenih študentskih delih posameznika, in sicer:

- o delodajalcu,

- o vrsti dela,

- o letu, v katerem je bilo delo opravljeno

- o številu opravljenih ur,

- o pridobljeni osnovni kompetenci (npr. IT veščine, znanje tujih jezikov, sposobnost opravljanja lažjih administrativnih del, komunikacija s strankami)

- ter dodatnih kompetencah, ki jih študent z delom pridobi.

 

Vsi podatki se beležijo avtomatsko in jih mladi samo še natisnejo oz. shranijo v PDF.  Beležijo se po sistemu Nefiks. Trenutno so »Moje izkušnje« dostopne članom in bivšim članom e-Študentskega Servisa v osebnem servisu na www.studentski-servis.com. Tudi ostali študentski servisi v Sloveniji nudijo neke vrste izpis preteklih del oz. napotnic.

 

Z izpisom izkušenj in kompetenc »Moje izkušnje« mladi pokažejo svoja znanja delodajalcem in si tako povečajo zaposljivost. Delodajalci z dokumentom »Moje izkušnje« dobijo enostaven in verodostojen pregled vseh delovnih izkušenj, ki jih je študent/dijak pridobil v času študija, in tako lažje izberejo kandidata z ustreznimi kompetencami.

 

Moje izkušnje ima trenutno 135.000 mladih v Sloveniji.