Mednarodni simpozij: Priznavanje in vloga neformalnega izobraževanja

Eu zvezdice

V petek, 18. oktobra 2013, je v Državnem zboru potekal mednarodni simpozij z naslovom Priznavanje in vloga neformalnega izobraževanja.

V petek, 18. oktobra 2013, je v Državnem zboru potekal mednarodni simpozij z naslovom Priznavanje in vloga neformalnega izobraževanja, ki se ga je udeležilo več kot 75 predstavnikov različnih nevladnih organizacij, združenj in institucij. Mednarodni simpozij smo na Mladinskem svetu Slovenije organizirali z namenom, da, v sodelovanju z vsemi, ki delujemo na področju neformalnega izobraževanja, okrepimo vidnost in pomen NFI, ter poiščemo stične točke na katerih bomo lahko v prihodnosti krepili rast in razvoj neformalnega izobraževanja v Sloveniji.

Foto galerija dogodka je dostopna na FB strani Mladinskega svet Slovenije.

Mednarodni simpozij je potekal v treh delih, in sicer: (1) dopoldansko plenarno zasedanje, (2) delo po skupinah in (3) popoldansko plenarno zasedanje.

 

Dobre prakse s področja NFI

V okviru dopoldanskega plenarnega zasedanja smo organizirali predstavitev 6 dobrih praks s področja izvajanja, beleženja in ureditve neformalnega izobraževanja iz tujine in Slovenije. Predstavili so se Nefiks, neformalni indeks in Moje izkušnje (Zavod Nefiks in E-študentski servis), Bazen trenerjev Mladinskega sveta Slovenije, Sistem zagotavljanja kakovosti neformalnega izobraževanje (Evropski mladinski forum), YouthPass (YouthpassRecognition Team) in Certifikat kompetenc pridobljenih pri prostovoljnem delu (Mladinski svet Hrvaške).
 
Dobre prakse smo zbrali v času priprav na mednarodni simpozij, in sicer z javnim pozivom slovenskim in mednarodnim akterjem, ki delujejo na področju NFI. Vse te in pa tudi druge primere dobrih praks smo , zbrali tudi v prilogi k resoluciji Priznavanje neformalnega izobraževanja v Sloveniji.

 

Mednarodno dogajanje na področju priznavanja in vloge NFI v mladinskem delu

Proces priznavanja, vrednotenja in vloge NFI na evropski ravni v okviru t.i.Strasburškega procesa (Strasbourg process), ki predstavlja skupno strategijo Evropske Unije, Sveta Evrope, Evropskega mladinskega foruma in drugih akterjev za boljše priznavanje in potrjevanje mladinskega dela in neformalnega učenja oz. izobraževanja v mladinskem polju. V okviru Strasburškega procesa so glavni akterji oblikovali priporočila za nacionalne in lokalne oblasti ter zadolžili Svet Evrope in Evropsko unijo, da v okviru svojih kompetenc, nadzorujeta implementacijo priporočil.
 
Na simpoziju je Strasburški proces predstavila Sandra Kamilova iz Evropskega mladinskega foruma, ki je vodila tudi delovno skupina na to temo. Na delovni skupini so spregovorili o stanju na področju priznavanja NFI v mladinskem delu na evropski ravni. Udeleženci delovne skupine so se zavezali, da bodo pripraviliporočila o stanju implementacije priporočil Strasburškega procesa v svojih državah, Evropski mladinski forum pa bo preučil, na katerih točkah se lahko sodelovanje z nacionalnimi mladinskimi strukturami, z namenom krepitve implementacijskega cikla Strasburškega procesa,še izboljša.

 

Delovno srečanje projekta Partnerstvo za mladino: Naproti novim učnim potem za boljšo zaposljivost aktivnih mladih državljanov

Projekt Partnerstvo za mladino izhaja iz zavedanja, da je finančna kriza še dodatno poslabšala zaposlitvene možnosti mladih v Evropski uniji, med drugim tudi v Sloveniji. Prav zato moramo vse članice Evropske unije in vsi ključni akterji ter deležniki neprestano revidirati in razvijati nove pristope, orodja, servise in mehanizme, ki omogočajo mladim pridobivanje novih znanj in veščin za boljšo zaposljivost. V tem smislu je prav neformalno izobraževanje eno od ključnih področij, ki mladim lahko pomagajo, da okrepijo svoja znanja in kompetence, ki jim bodo pomagale pri zaposlovanju v prihodnosti.
 
Na delovnem srečanju smo partnerji projekta obravnavali področje beleženja in priznavanja neformalnega izobraževanja v Sloveniji. Ugotovili smo, da so bili na tem področju nekateri koraki že narejeni, eden glavnih izzivov pa nas čaka na področju beleženja znanja in kompetenc, ki jih mladi pridobijo tekom neformalnega izobraževanja. Projekt Partnerstvo za mladino že od začetka izvajanja poudarja vlogo NFI za boljšo zaposljivost mladih. V tem duhu smo na delovni skupini podprli resolucijo, ki je bila pripravljena za mednarodni simpozij, in se zavezali, da bomo na podlagi tega pripravili priporočila za spremembe politik in smernice za prepoznavanje NFI, ki jih bomo posredovali projektnim partnerjem in drugim deležnikom, ki sodelujejo v projektu.

 

Resolucija Priznavanje neformalnega izobraževanja v Sloveniji

Mladinski svet Slovenije je skupaj s partnerji (Alenka Blazinšek, NEFIKS; Vesna Miloševič, E-študentski servis, Peter Cokan, MINVOS, Zveza ŠKIS) izpeljal proces pod vodstvom Simone Muršec, katerega rezultat je resolucija, ki smo jo predstavili in o njej tudi razpravljali na simpoziju.
 
Glavni namen resolucije je  (1) vzpostaviti enotno razumevanje področja neformalnega izobraževanja, (2) pripraviti skupno analizo položaja neformalnega izobraževanja v Sloveniji in predvsem, (3) podati priporočila za spremembe na področju priznavanja in beleženja NFI, ki jih bo podpirala večina deležnikov, ki izvajajo ali se ukvarjajo z NFI.
 
Pri obravnavi resolucije na delovni skupini so udeleženci simpozija podali jasno sporočilo: Resolucijo na temo priznavanja NFI v Sloveniji potrebujemo in besedilo, ki ga je Mladinski svet Slovenije skupaj s partnerji pripravil za mednarodni simpozij, je odlična podlaga za nadaljnje delo in zagovorništvo na tem področju. Na delovni skupini so se dogovorili, da MSS pripravi nadgradnjo besedila resolucije v skladu s priporočili z delovne skupine.
 
Delovna verzija resolucije Priznavanje neformalnega izobraževanja v Sloveniji
 
V zaključnem delu mednarodnega simpozija, popoldanskem plenarnem zasedanju, je Tea Jarc, predsednica MSS, resolucijo simbolično predalaposlancu g. Jožefu Kavtičniku (predsednik Odbora za izobraževanje, znanost, sport in mladino), direktorici Direktorata za visoko šolstvo, dr. Mišeli Mavrič in predstavniku kabineta ministra za šolstvo, znanost in sport, g. Janu Škobernetu. Vsi trije so izvedbo mednarodnega simpozija in resolucijo pohvalili ter se zavezali, da bodo pri implementaciji priporočil iz resolucije in pri razvoju področja neformalnega izobraževanja tvorno sodelovali.

 

VIR: Borut Cink, MSS