Študentsko delo in "Moje izkušnje" prestavljene na konferenci Svetovne akademije umetnosti in znanosti

Vesna WAAS conference

Sistem študentskega dela v Sloveniji in sistem priznavanja kompetenc "Moje izkušnje" predstavljena na konferenci Svetovne akademije umetnosti in znanosti ter Ministrstva za zunanje zadeve Bosne in Hecegovine.

 

Sarajevo, 1. 7. 2014
Vesna Miloševič Zupančič, mag. manag., strokovna sodelavka na področju zaposlovanja mladih in študentskega dela na e-Študentskem Servisu je bila prisotna na konferenci "Conference on Employment Growth - on a Road to Recovery", ki sta jo organizirala Svetovna akademija umetnosti in znanosti ter Ministrstvo za zunanje zadeve Bosne in Hecegovine. Konferenca je potekala v stavbi Državnega zbora Republike Bosne in Hercegovine v Sarajevu. Prisotni so bili številni ugledni gostje, med njimi 8 članov Svetovne Akademije umetnosti in znanosti iz celega sveta, ugledni akademiki iz Bosne in Hercegovine ter politični predstavniki iz BiH, med njimi namestnik Sveta ministrov in Minister za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine.

Vesna Miloševič Zupančič iz e-Študentskega Servisa je predstavila sistem študentskega dela v Sloveniji ter sistem beleženja ter prepoznavanja kompetenc pridobljenih s študentskim delom "Moje izkušnje".