L'MIT

LMIT logo JPG

L'MIT je Ljubljanska mreža info točk za mlade. 

Ljubljanska mreža info točk za mlade – L’MIT je mreža devetih neprofitnih organizacij, ki jih druži skupna dejavnost informiranja mladih in mladinskih organizacij v Mestni občini Ljubljana.

ČLANICE MREŽE
Ljubljanska mreža info točk za mlade ima 9 članic: info center in sedem info točk, ki delujejo na raznolikih področjih (kultura, književnost, duhovnost, družbeni aktivizem, socialno in mladinsko delo, osveščanje o drogah in spolnosti…). Članice mreže so: CSD Moste Polje – Svetovalnica Fužine, DIC Legebitra, Društvo ŠKUC, KUD Anarhiv, Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Otona Župančiča, Mladinsko-informacijski center – MIC, Združenje DrogArt, Zavod MOBIN – Ej!KArtica in Zavod MISSS. Vse kontakte članic najdete tukaj.

INFORMIRANJE
Članice mreže L’MIT zbiramo, urejamo objavljamo in brezplačno posredujemo raznolike informacije o vsebinah, storitvah in dejavnostih, ki so pomembne za mlade in mladinske voditelje / delavce oziroma so v skladu z njihovimi potrebami in interesi. Na naši spletni strani in tedenskih obvestilnikih e-NAMIG tako lahko najdete informacije o:

• izobraževanju,
• zaposlovanju,
• prostovoljnem delu,
• kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah,
• aktivizmu,
• ekologiji,
• duhovnosti,
• zdravju in pomoči v stiski,
• lokalnih organizacijah in službah za mlade,
• razvoju mladinskega dela,
• razpisih in natečajih,
• evropskih programih za mlade (Mladi v akciji, Eurodesk, EVS…).

Dejavnost informiranja v mreži izvajamo z namenom nudenja podpore mladim in mladinskim voditeljem pri iskanju in izbiri pravšnjih v množici različnih informacij in informativnih virov. Pri tem težimo k posredovanju tistih informacij, ki mladim omogočijo lažje odločanje in doseganje želenih ciljev, spodbujajo mobilnost, avtonomnost in participacijo mladih ter njihovo družbeno vključenost. Nenazadnje, morajo mladi številne možnosti, priložnosti, dejavnosti in sodobna družbena dogajanja najprej sploh poznati, da bi jih lahko tudi uspešno (iz)koristili oziroma se vanje aktivno vključili, tako na lokalni in nacionalni kot tudi evropski ravni.

Več o L'MIT si lahko preberete na njihovi spletni strani.