Zavod Nefiks

nefiks

Zavod NEFIKS - Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja

 

 

Namen zavoda je mladim in mladinskim organizacijam pomagati pri beleženju, predstavljanju in promoviranju neformalno pridobljenih znanj in kompetenc. Zavod si bo prizadeval za čim širše izvajanje načrtnih učnih in poklicnih orientacij med mladimi in iz tega izhajajočih njihovih kariernih orientacij.

Cilj zavoda je vključevanje, prepoznavanje in upoštevanje mladinskega, ter prostovoljnega dela med drugim tudi v sistemih formalnega izobraževanja, pri nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, pri sistemih štipendiranja in pri zaposlovanju. Zavod se bo zavzemal za priznavanje takšnega dela in tam pridobljenih znanj kot oblike obveznih praks pri izobraževanju, kot dokazila o pridobljenih potrebnih izkušenj ali kot okoliščino, ki prinaša prednosti pri javnih razpisih ali pri zaposlovanju.

Za dosego svojega namen in ciljev zavod izvaja različne promocijske dejavnosti neformalno pridobljenega znanja in organizira različne izobraževalne dogodke, kot so tečaji, seminarji ali delavnice z namenom dviga kompetenc in spodbujanja podjetništva pri mladih. Na področjih svojega dela se bo zavod ukvarjal tudi z založniško dejavnostjo in izdajanjem medijev.

Za mlade Zavod tudi sam izvaja različne prostočasne dejavnosti in prireja različne kulturne prireditve, s čimer prispeva tudi h kulturnemu udejstvovanju mladih.

Zavod pripravlja tudi različne strokovne podlage za obstoj in vključitev že obstoječega sistema »Nefiks« v različne strukture delovanja družbe in v predpise ter nastopa v vlogi sogovornika z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi javnimi inštitucijami pri urejanju, beleženju in priznavanju neformalno pridobljenih znanj.

Zavod mladim in mladinskim organizacijam nudi ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega učenja in učinkov mladinskega dela, z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Zavod mladim prav tako omogoča predstavitve njihovih izkušenj preko lastnih spletnih portalov in jim tako pomaga pri pridobitvi ustrezne zaposlitve.

Več o njih si lahko preberete na njihovi spletni strani.