Zavod Ypsilon

 Zavod Ypsilon za net

Zavod Ypsilon je stičišče in miselno središče za mlade med 20. in 30. letom, ki združuje proaktivne, razmišljujoče in odgovorne posameznike .

 Zavod Ypsilon je nevladna neprofitna organizacija, ki združuje mlade med 20. in 30. letom starosti. S povezovanjem, izobraževanjem in sodelovanjem prispeva k dvigu ravni zavesti vsakega posameznika in družbe ter k tesnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju.

Namenjen je predstavnicam in predstavnikom generacije Y, ki so dejavni in obetavni na različnih področjih, a se šele uveljavljajo v poslovnem in družbenem življenju. Zavod Ypsilon se osredotoča na medgeneracijsko sodelovanje, druženje z uspešnimi in priznanimi predstavniki drugih generacij, prenos znanj, izkušenj, soočenja idej, brušenje pogledov in na medsebojno prispevanje najboljšega, kar premorejo starejše generacije in kar lahko da naša za boljši svet.

Delovanje organizacije temelji na:

  •     združevanju najbolj talentiranih predstavnikov generacije Y z različnih področij,
  •     izobraževanju, ozaveščanju in povezovanju članov na svojih navdušujočih dogodkih,
  •     kresanju mnenj in aktivnem sodelovanju pri reševanju sodobnih družbenih problemov,
  •     povezovanju generacije Y z drugimi generacijami,
  •     izvajanju družbeno koristnih projektov in razvoju zanimivih produktov.

Več informacij o  Zavodu Ypsilon, njegovem delu, projektih in dogodkih najdete na njihovi spletni strani.