Karierni center Univerze na Primorskem

 LOGo univerza na Primorskem

Karierni center Univerze na Primorskem je nepridobitni zavod, ustanovljen leta 2007 z namenom svetovanja mladostnikom in študentom pri njihovem kariernem razvoju.

Namen zavoda je izboljšati povezavo med gospodarskim in akademskim okoljem, ter pri tem nenehno izboljševati možnosti vključevanja študentov na trg dela s primernimi izobraževanji in svetovanji. Dejavnost zavoda obsega svetovanja, coaching, izobraževanja za pridobivanje mehkih veščin, načrtovanje poklicne poti uporabnikov in pripravo kariernega načrta.

Dejavnosti:

  • Karierno svetovanje in izdelava kariernega načrta.
  • Organizacija in izvedba kariernih delavnic in drugih izobraževanj za pridobivanje mehkih veščin.
  • Organizacija okroglih miz na temo kariernega razvoja in trga dela.
  • Povezovanje z gospodarstvom.
  • Informiranje o študijskih programih in poklicih.
  • zaposlitveni trening

Več o Kariernem centru Univerze na Primorskem si lahko preberete na njihovi spletni strani.