Jamstvo za mlade

 Jamstvo za mlade 1

Jamstvo za mlade je kampanja, ki jo izvaja Mladinski svet Slovenije v sodelovanju s Študentsko organizacijo Slovenije in Sindikatom Mladi plus. Kampanja je dobila ime po mehanizmu, ki ga je 28. februarja 2013 sprejel Svet EU za zaposlovanje

 

V okviru kampanje Jamstvo za mlade si prizadevamo :

- za hitrejše, uspešno in kvalitetno osamosvajanje mladih, pri čemer je ključen prehod iz izobraževanja na trg dela;
- da mladi brezposelni ne bi bili prepuščeni samim sebi;
- za preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti mladih ter njihovo socialno vključenost ter
- za uspešno uresničevanje dogovora o Jamstvu za mlade v Sloveniji, ki bo prispevalo k uresničevanju zgoraj navedenih prizadevanj in v katerega naj se vključi tudi diplomante, stare do 30 let.

Dogovor pod imenom Jamstvo za mlade, ki ga je sprejel Svet EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov je 28. februarja 2013, in ki ga je med drugim potrdila tudi Slovenija, predvideva, da ustrezne institucije zagotovijo mladim (do 25 let), da v roku štirih mesecev po nastopu brezposelnosti pridobijo zaposlitev, nadaljevanje izobraževanja ali usposabljanje.

 

Podpora kampanji

Podporo kampanji lahko posamezniki, podjetja, organizacije in odločevalci izrazite tu.

 

Natečaj - prisluži si iPad

V okviru kampanje pa do 25. 8. 2013 poteka tudi Natečaj Jamstvo za mlade. Mladinski svet Slovenije (MSS) v sodelovanju s Sindikatom Mladi plus in Študentsko organizacijo Slovenije objavlja natečaj JAMSTVO ZA MLADE.

V okviru natečaja Jamstvo za mlade zbiramo vaše prispevke, ki pojasnjujejo, da je oz. zakaj je pomembno, da se mladi (po zaključenem šolanju) zaposlijo in osamosvojijo ter kakšne težave imajo na tej poti, in sicer v obliki:
1 Fotografije, risbe, slike, stripa ali drugega likovnega oz. grafičnega izdelka.
2 Kratkega video posnetka.
3 Kratkega besedila v kakršnikoli obliki; lahko je samo kratka misel, moto, kratek sestavek, dialog, verzi ipd.

Vsi izdelki so lahko oddani ali v digitalni ali v fizični (papirnati) obliki. Omejitev za video posnetke je največ 5 minut, za besedila pa največ 1000 znakov skupaj s presledki. Zaželeno je, da se izdelkom, predvsem likovnim oz. grafičnim, priloži obrazložitev – kako je izdelek povezan z vsebino Jamstva za mlade oz. z zaposlovanjem mladih. Kvaliteta video posnetka ni bistvenega pomena, posnetek je lahko narejen tudi s kamero v mobilnem telefonu.

Več o natečaju najdete na tej povezavi.

 

Več informacij

Več informacij o Jamstvu za mlade, aktualnih dogodkih, natečaju in vsem ostalem najdete na spletni strani.

Vabljeni pa tudi k všečkanju Facebook strani.